Styrdokument

Förskolan i Sverige har sedan 1998 ett nationellt styrdokument i Läroplanen, Lpfö 98. Denna har nyligen omarbetats och heter nu - Läroplan för förskolan Lpfö 98, Reviderad 2016.