Österledens förskola

Österledens förskola ligger i Fornby, Gamla Uppsala. Vi har ett bra läge med närhet till Linnéstigen och andra grönområden men även närheten till staden. 

Med målen för vår verksamhet vill vi att varje barn:

• ska få de bästa förutsättningarna för att nu och i framtiden kunna vara demokratiska världsmedborgare

• skall känna att hen kan lyckas, utvecklas, bli respekterad och få uppleva ett eget värde.

 

• får möjlighet att använda digitala redskap för att utforska, dokumentera och reflektera inom projektets ramar

Uppdaterad:

Andra sidor under: Österledens förskola