Verksamhet och pedagogik

Alla barn ska lyckas

Med engagerade pedagoger, utmanande och stimulerande miljöer - ute och inne och ett projekterande arbetssätt - erbjuder vi trygga och meningsfulla sammanhang.  Hos oss får ditt barn kunskaper för livet och en hållbar utveckling, baserat på respekt för varandra och för sin omgivning.

Genom ett utforskande arbetssätt erbjuds barnen ett meningsfullt sammanhang där de får lösa problem och se sammanhang i världen runtomkring oss. 

Vi ser alla barn som kompetenta och jobbar aktivt med att göra barnen delaktiga i dagliga händelser och i sitt eget lärande. Dagligen får barnen även möta olika språk, matematik, natur och teknik och skapande under lekfulla former.

Uppdaterad: