Arbetssätt och fokusområden

På Österledens förskola arbetar vi med ett projekterande utforskande arbetssätt i olika projekt.

  • Ett projekterande arbetssätt bygger på ett gemensamt experimenterande och utforskande - där barn och pedagoger formulerar ett problem/ en frågeställning innan de söker lösningar.
  • Ett projekterande utforskande arbetssätt utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter och förbinder dem med läroplanens mål och intentioner.
  • I ett projekterande utforskande arbetssätt synliggörs barns och pedagogers lärprocesser. Pedagogisk dokumentation är ”motorn” i verksamheten och leder till att verksamheten omskapas i syfte att utmana barnen vidare i lärandet.
  • Ett projekterande utforskande arbetssätt utgör förskolans undervisning och skall bidra till att barnens förmågor utvecklas.

utforskande

Uppdaterad:

Andra sidor under: Arbetssätt och fokusområden