Information till föräldrar

Introduktion av nya barn

På Österledens förskola tillämpar vi "föräldraaktiv introduktion" :

  • Du som förälder introducerar barnet i verksamheten.
  • Pedagoerna erbjuder vanlig verksamhet för att barnet och föräldern snabbt ska få en inblick i verksamheten.
  • Vi vill att ni är lättillgängliga de första två veckorna
  • Första veckan är utgångspunkten att barnet är på förskolan 9-14 men justeras efter ditt barns behov.
  • Tänk på att introduktionens längd varierar från barn till barn.
  • Barnet behöver inte träna på att lämnas, utan på att vara här på förskolan
  • Ni föräldrar är experter på ert barn, pedagogerna är experter på barn i grupp.

 

Bra att veta: 

  • På Nyfikenheten har ni möjlighet att välja om ni vill att ert barn ska sova inne eller ute. Detta meddelar ni oss vid introduktionen. Om ni väljer att barnet ska sova ute tar ni mer egen vagn.
  • Vid sjukdom är det barnets allmäntillstånd som styr om barnet kan vara på förskolan. Prata med oss pedagoger om ni har frågor eller titta i Landstinget i Uppsala läns broschyr, "När barnet är sjukt
Uppdaterad: