Block

Blocket består av grupper som samverkar kring lokaler och pedagoger. Lokalerna på ett block är planerade så att rummen kan samutnyttjas av alla blockets barn och pedagoger

Med fler pedagoger på ett block så ökar den samlade kompetensen runt barnen. Det gör att barnen i större utsträckning kan ges möjlighet att göra egna val av aktiviteter, material och kamrater och får därigenom inflytande över sin vardag.

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Block