Nyfikenheten

Nyfikenheten är vårt block för 1 och 2 åringar. 

På Nyfikenheten erbjudes barnen:

  • Kompetenta och engagerade pedagoger
  • Miljöer och material anpassat för barnens ålder
  • Material som är tillgängligt och utmanande.
  • En välavvägd dygnsrytm med pedagogisk verksamhet, utevistelse, lek och vila.
Uppdaterad: