Äventyret

Äventyret är vårt block för 3,4 och 5 åringar. 

På Äventyret erbjudes barnen:

  • Kompetenta och engagerade pedagoger.
  • Miljöer och material anpassat för barnens ålder.
  • Material som är tillgängligt och utmanande.
  • Ansvar över miljöer och material att lämna en miljö som när man kom till den. 
  • En välavvägd dygnsrytm med pedagogisk verksamhet, utevistelse, lek och vila.
Uppdaterad: