Österleden flyttar till tillfälliga lokaler

Under höstterminen 2021 kommer verksamheten på Österledens förskola flytta till nya moduler på Topeliusgatan 20.

Under höstterminen 2021 kommer verksamheten på Österledens förskola flytta till nya moduler på Topeliusgatan 20. Anledningen är för att man ska bygga en ny byggnad. Där kommer vi att driva vår verksamhet fram till hösten 2023, då beräknas vår nya permanenta förskola vara klar att flytta in i.

Den nya permanenta förskolan kommer att ligga på Greta Arwidssons väg, på ungefär samma plats som våra nuvarande moduler ligger. För dig som söker en förskoleplats hos oss från hösten 2021 kommer den relativa närheten att mätas från Greta Arwidssons väg 131. Detta gäller alltså även under den period som förskolan ligger på Topeliusgatan.

25 mars 2021